Växtåtgärdsgruppen

Växtåtgärdsgruppen

Den 18 juni 2018 bildades Växtåtgärdsgruppen, VÅG, som en arbetsgrupp inom Lunds Botaniska Förening (LBF).

VÅG:s uppgift är att tillsammans med LBF:s medlemmar och andra intresserade försöka hejda det pågående försvinnandet av den hotade skånska vildväxande floran och därigenom bevara vårt kulturarv och säkerställa material av hotade arter för framtida forskning.

 

Arbetsplan för gruppen

Åtgärdsarter (ny version 2019) med odlingsråd

Principer och informationskällor

 

Sammanfattning av gruppdiskussionerna den 28 oktober 2018