Verksamhet

Välkommen till Lunds Botaniska Förenings olika arrangemang. Vi bjuder på intressanta föredrag och många exkursioner till spännande platser. Du är varmt välkommen att delta.

Förutom programaktiviteter har föreningen en omfattande löpande verksamhet inom projekt Miljö- och Floraövervakning, projekt Skånes Mossor och Floraväktarverksamheten. Alla dessa projekt syftar till att samla kunskap om vår vilda flora och de förändringar som sker i den och vår miljö. Inom dessa projekt kan och behöver alla hjälpa till och möjligheterna för dig att fördjupa dina kunskaper om flora, natur och miljö är oändliga.