Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .


 

Program våren 2024

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 

 

 

 

Aludden
Torsdag 23 maj kl.18.00
Norra Lingenäset har varit ett populärt exkursionsmål under årens lopp. Idag vandrar vi genom ett blommande hav av ramslök över Södra Lingenäset till Aludden som är en vidsträckt strand- äng vid Araslövssjön. Här hoppas vi att den förtjusande lilla strandviolen fortfarande vill visa upp sina vackra, ljusblå blommor.
Samling: P-platsen vid Norra Lingenäsets naturreservat.

 

Höje å
Lördag 25 maj kl. 10.00
Exkursionen är främst för nybörjare som kommer att få bekanta sig med de arter som är ganska vanliga i området, men jag kommer även att berätta om några arters ekologi mer på djupet vilket kan vara intressant även för erfarna. Nybörjare kommer även att ha hjälp av appen ”Flora incognita” som ofta fungerar bra.
Plats: Vi samlas vid fågeltornet mellan dammarna och Höjeåvägen klockan 10.00 och vandrar runt dammarna västerut och tillbaka.
Kontakt: Stefan L. Andersson, >asio.capensis@gmail.com<.

 

Löddesnäs
Torsdag 6 juni kl. 10.35
Vi besöker Löddesnäs och ser vilka växter som är framme på försommaren. Det blir förhållandevis vanliga arter i lugnt tempo. Samling vid busshållplats Trollsjövägen i Bjärred. Vi går gemensamt ut till Löddesnäs och fortsätter sedan ner längs stranden till Gyllins ängar. Utfärd tillsammans med Lomma naturskyddsförening.
Samling: Busshållplats Trollsjövägen i nordvästra Bjärred.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738-43 34 94

 

Hotade växter i Botan
Onsdag 12 juni kl. 17.00
Joel Levin visar och berätta om odlingen av några av Skånes hotade kärlväxter samt om arter i Botaniska trädgårdens vildare delar.
Plats: Lunds botaniska trädgård, samling vid entrén till växthusen.
Kontakt: Joel Levin, 073-599 83 74.

 

Klosterängshöjden
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni kl. 18.00
Klosterängshöjden i nordöstra Lund är ett nytt parkområde anlagt på stora mängder schaktmassor. Här finns en intressant och rik ruderatmarksflora som är under utveckling. Stefan Andersson guidar och berättar om områdets flora.
Samling: Vid busshållplatsen ”Utsättaregränden”, Klosterängsvägen.
Kontakt: Stefan Andersson, >stefan.andersson@biol.lu.se<.

 

Lyngsjö
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Kalkfuktängarna och de sandiga trädorna kring Lyngsjön är floristiska pärlor så här på försommaren.
Samling: Lyngsjö kyrka kl. 10.00.

 

Golfbanan i Åhus
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag, är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.
Samling: vid klubbhuset kl. 14.00.

 

Branthalla i Bromölla
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Naturbetesmarkerna kring de vackra stenhällarna på Brantahalla har en överdådig försommarflora.
Samling: Samåkningsparkeringen vid Dalaskolan (Folkets Husgatan) kl. 10.00.

 

Allarp, Ivösjön
Tisdag 25 juni kl.18.00
Invid Ivösjön nordväst om Allarp finns en vacker strandäng som säkert många inte tidigare haft glädjen att besöka. Så ta chansen denna sommarkväll och kom med och njut av artrika fuktäng- ar, kärr och stränder. Kanske kan vi tillsammans leta upp hartmansstarr, ett hotat halvgräs som det kan vara svårt att få ögonen på bland alla andra rara växter.
Samling: Byn Allarp ligger några kilometer norr om Bromölla. Vi samlas på den öppna planen som du har på höger hand 300 m efter bron över kanalen mellan Levrasjön och Ivösjön.

 

Söndre klack
Torsdag 11 juli kl.18.00
Söndre klack är ett naturskönt naturreservat där Forsakarsbäcken ringlar fram i dalbottnen. I de sandiga branterna finns några av landets finaste sandstäppslokaler. Här växer ett överflöd av arter som sandnejlika, tofsäxing och grådådra. Kanske hittar vi även den rara sandlusernen med sina egendomligt vridna, krokborstiga frukter.
Samling: Söndreklacksvägen längs i väster (Infart vid Degebergaskolan/Granbaren).

 

Horna Sandar och Horna grushåla
Onsdag 24 juli kl.18.00
De torra, sandiga trädesmarkerna strax väster om Åhus är en betagande syn på högsommaren när arter som hedblomster, backtimjan, sandvita och axveronika blommar. I den f.d. sandtäkten samsas torrängsarter med fuktmarksarter där grundvattnet tränger upp. Vi kan även förvänta oss åtskilliga kulturspridda växter i den gamla täkten. Vilka, får du reda på denna varma, soliga sommarkväll.
Samling: P-platsen vid Furehovs idrottsplats i Åhus.

 

Härlövstippen
Torsdag 15 augusti kl.18.00
Det är alltid så spännande att botanisera på gamla tippar då man aldrig kan veta vad som dyker upp. Tippen är nedlagd sedan många år tillbaka, men än går det att hitta många växter som har sitt ursprung i främmande länder. Några försvinner snabbt, andra blir ett naturligt inslag i vår flora, medan några trivs så bra hos oss att vi betraktar dem som invasiva.
Samling: vid infarten till f.d. Härlövstippen i SV (Rörvägen längst i väster).

 


Skånes flora i botanikportalen
Nu finns alla uppgifter i Skånes flora tillgängliga i botanikportalen (https://botanikportalen.se/).


Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.  


Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 100:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

 

 

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering