Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem!

Medlemsavgiften för ett år är 175:- (men endast 50:- om du är yngre än 30 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en tidskrift per familj). Avgiften för utlandsmedlemmar är 275:-.

Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange namn, adress och gärna epostadress. Såväl enskilda som institutioner är välkomna.

Medlemsanmälan kan också skickas till: info@lundsbotaniska.se


Program våren 2022

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersitsar.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.


Ginst och ljunghed
Lördagen den 21 maj kl. 10.00
Lars-Erik Magnusson från Hallands botaniska förening guidar oss på ljunghedar i södra Halland under ginstens bästa blomningstid.

Plats: Veinge station.
Kontakt: Ulf Ryde, Ulf.Ryde@teokem.lu.se.


Tosteberga ängar
Onsdagen den 25 maj kl. 18.00
Tosteberga ängar är ett populärt utflyktsmål på våren och försommaren. Och det förstår man verkligen när man kommer dit och ser alla Backsippor, Gullvivor, St. Pers nycklar … När vi besöker ängarna bör även rariteter som Luddfingerört, Fältnocka, Majviva och Älväxing blomma som bäst.

Plats: Samling på p-platsen vid Tosteberga ängar.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Öland
Fredag–måndag, 3–6 juni
I början av juni bör det blomma mängder av orkidéer på Öland, t.ex. Adam och Eva, St. Pers nycklar, göknycklar, krutbrännare, ängsnycklar med flera. Samtidigt finns det en mängd andra spännande blommor där. Föreningen planerar en exkursion med ditresa på fredagskvällen och hemresa på söndag kväll med två övernattningar. Ulla-Britt Andersson har lovat att guida oss på lördagen. Boende till självkostnadspris och vi åker med privata bilar.

Obligatorisk föranmälan senast 30/4 till Ulf Ryde, tel. Ulf.Ryde@teokem.lu.se.


Åralövs mosse
Måndagen den 6 juni kl. 18.00
Denna kväll besöker vi Åralövs mosse som är ett av de finaste och vackraste rikkärren vi har i nordöstra Skåne. Här finns över huvud taget en mycket rik flora men kanske är det orkidéer som majnycklar, ängsnycklar och vaxnycklar som lockar mest. Kanske får vi se ett och annat Flugblomster!

Plats: Samling på p-platsen vid reservatet.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


De vilda blommornas dag
Söndagen den 19 juni är det De vilda blommornas dag, som firar 20-årsjubileum 2022. Det är exkursioner i de flesta kommuner i Skåne,
se http://devildablommornasdag.se.


Dagvattendammen — en reservlokal för hotade arter
Onsdagen den 6 juli kl. 18.00
Kommunala dagvattendammar har på senare tid blivit ett välkommet inslag i det skånska landskapet. De passa till odling av hotade ängs- och vattenväxter såvida en anpassad och regelbunden skötsel kan ordnas. Flera sällsynta arter odlas i Vetedammen i Stehag inom ett LONA-projekt där Lunds botaniska förening (Arne Thell, Biologiska museet) och Eslövs kommun (Annika Söderman, kommunekolog) samarbetar. Vi bekantar oss med projektet och floran och en representant från VA Syd berättar om olika skötsel av dagvattendammar. I Vetedammen utförs årliga busk- och gräsröjningar med målsättningen att gynna floran. Efter exkursionen kan vi även besöka den klassiska lokalen för humlesuga.

Plats: Stehag, Vetevägens östra ände. Infart mitt emot vattenverket. Parkering längs vägen.
Kontakt: Arne Thell, arne.thell@biol.lu.se


Ivö klack
Onsdagen den 6 juli kl. 18.00
Visst är det något speciellt med att åka färja och besöka en ö! Vill du göra detta i Skåne kan du styra kosan till Ivö. När du väl är där, följ med oss och kolla in den rika floran i det forna kaolinbrottet och de yppiga strandskogarna vid Ivösjön.

Plats: Samling på p-platsen vid kaolinbrottet längst i norr på Ivö.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Kom igång med att nyckla gräs i östra Veberöd
Lördagen den 9 juli kl. 10.00
För dig som har varit inne och nosat på nyckling av växter men som vill lära dig mer om att bestämma gräs eller repetera grunderna. Vi ger oss ut i markerna öster om Veberöd under ledning av Staffan Nilsson och lär oss vilka karaktärer som är viktiga att titta på. Ta helst med Krok och Almquists Svensk flora.

Plats: Samling vid p-platsen vid busshållplatsens Veberöd Öster kl. 10.20. Buss 160 avgår från Lund C kl. 9.43.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738–43 34 94.


Edenryd–Krogstorp
Tisdagen den 26 juli kl. 18.00
Havsstrandängarna mellan Edensryd och Krogstorp har så mycket att bjuda på. Artrika naturbetesmarker omväxlar med spännande havsstränder med tångvallar och grunda havsvikar. Har vi tur kan vi kanske hitta bunge och många andra växter som trivs i den saltstänkta miljön.

Plats: Samling på p-platsen vid badplatsen i Edenryd.
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Östra sand i Åhus
Onsdagen den 10 augusti kl. 18.00
På Rinkaby skjutfält invid Östra Sand finns en ev de finaste pyrola-lokalerna i Skåne. Här i den glesa tallskogen växer arter som Ryl, Grönpyrola, Björkpyrola, Ögonpyrola och Kal Tallört. Lite längre in på skjutfältet finns en vacker sandstäpp där säkert en och annan Sandnejlika, Sandtimotej och Grådådra dröjer sig kvar.

Plats: Samling på p-platsen vid skjutfältsgränsen (i Kolonivägens förlängning).
Kontakt: Agneta Björklund, tel. 070–695 66 49 och Kjell-Arne Olsson, tel. 073–745 49 94.


Peberholm
Lördagen den 13 augusti
Föreningen planerar en exkursion till Peberholm. Floran på denna konstgjorda ö har följts noggrant av svenska och danska botanister sedan den skapades. Där finns många spännande arter, t.ex. sandvedel och hedmåra. Ön har normalt beträdnadsförbud.
Vi åker dit med gemensam buss som utgår från Lund och även stannar i Malmö. Pris ca 200 kr/person (beroende på antalet deltagare).

Samling kl. 10.00 i Lund, 10.30 i Malmö.
Obligatorisk föranmälan senast 30/7 till Ulf Ryde, Ulf.Ryde@teokem.lu.se.


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 200:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering