Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem!

Medlemsavgiften för ett år är 175:- (men endast 50:- om du är yngre än 30 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en tidskrift per familj). Avgiften för utlandsmedlemmar är 275:-.

Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange namn, adress och gärna epostadress. Såväl enskilda som institutioner är välkomna.

Medlemsanmälan kan också skickas till: info@lundsbotaniska.se


Program hösten 2022

 

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 

Stadsvandring i Lund 
Tisdag den 6 september kl. 18.00
Med Ulf Ryde som ciceron tittar vi på vanliga och ovanliga växter i stadsmiljön. Samling: kl. 18.00 vid Allhelgonakyrkan.
Kontakt: Ulf.Ryde@teokem.lu.se.

Botanisk upptäcktsfärd bland ängar och skogar i georgiska Kaukasus
Fredag den 16 september, kl. 19.00
Karin Svensson berättar om floran och visar bilder från sina botaniska resor till den mäktiga bergskedjan i norra Georgien. Nedanför de snöklädda topparna breder blomrika ängar och lummiga skogar ut sig. Kaukasus är ett av de botaniskt mest rika områdena på norra halvklotet, med över 6 000 kärlväxtarter. Karin bjuder på hisnande vyer över det dramatiska landskapet och djupdykningar i den intressanta floran.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Mossor vid Ebbamölla 
Lördag den 17 september kl. 10.00
Ebbamölla öster om Hörby har identifierats som en plats med åtskilliga gamla mossfynd, men vi saknar moderna uppgifter och lokalen är inte utpekad i projekt Skånes mossor. Hur här ser ut vet vi inte, men tillsammans med Torbjörn Tyler åker vi hit och undersöker saken..
Plats: Samling vid Hörby busstation kl. 10.00.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738-43 34 94.

 

Inventeringsläger mossor 
23–28 september
Mellan den 23 och 28 september kommer vi att inventera ett antal rutor i trakten av Degeberga. Förläggningen blir i Degeberga stugby. På dagarna inventerar vi i små grupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor kommer därför att ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna samlas vi och hjälps åt att bestämma insamlade belägg.
Du är välkommen även om du inte har möjlighet att vara med alla dagar. Fredagen den 23/9 är endast ankomstdag.
Anmälan: staffan.u.nilsson@gmail.com.

 

Mossinventeringsexkursion 
Lördag den 15 oktober kl. 10.00
Vi inventerar objekt inom projekt Skånes mossor i trakten av Oderljunga tillsammans med Carl- Axel Andersson
Plats: Samling vid Oderljunga kyrka.
Kontakt: Carl-Axel Andersson 0702-88 55 12.

 

Mosses as hosts to nitrogen-fixing bacteria
Tisdag
den 18 oktober, kl. 19.00 (OBS tidpunkt!)
Kathrin Rousk will tell us that mosses are an understudied, yet fascinating plant group. They can be the dominant vegetation type in e.g. forest ecosystems, and they are colonised by cyanobacteria that fix atmospheric nitrogen (N). In pristine ecosystems such as arctic tundra and boreal forests, N fixation by moss-associated cyanobacteria can be the main source of N input. In her talk, she will give an overview of the factors that control this ecosystem process in Northern habitats, with a focus on climate change effects. She will also tell about our first trip to a tropical cloud forest (Costa Rica) where mosses are even more understudied. Here, we assessed cyanobacterial activity and diversity on different mosses along steep elevation gradient.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obli- gatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning fickmossor
Lördag den 12 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av fickmossor Fissidens insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Nya växter att vänta i Sverige
Fredag den 18 november kl. 19.00
Erik Ljungstrand, som har funnit ett antal ”nya” inhemska växter för Sverige, berättar om hur han tänkt när han sökt efter sådana, om hur han redan för drygt fyrtiosex år sedan gjorde upp en ”söklista” över vilka ”nya” växter som skulle kunna hittas hos oss, samt ger exempel på inhemska växter som har påträffats i sen tid, och tipsar om vilka som skulle kunna vara troligast att de ännu växer oupp- täckta i olika delar vårt avlånga land.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Beläggsgranskning gräsmossor
Lördag den 26 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av gräsmossor Brachytheciaceae insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Pulsatilla – växtvärldens skönhetsdrottningar
Lördag den 10 december, kl. 18.00
Följ med Susann Nilsson på en resa runt norra halvklotet för att lära känna släktet Pulsatilla; både i Småländska sandbackar, europeiska alper och på Stilla Havsöar. Susanns passion har tagit henne till ett 25-tal länder där hon tillsamman med lokala botaniker studerat i princip alla arter inom släktet.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Spridning av växtmaterial i naturen
Tisdag
den 17 januari, kl. 19.00 (OBS tidpunkt!)
Cassandra Hallman visar att den biologiska mångfalden är hotad och panikslagna aktörer utför åtgärder för pollinatörer i allt högre takt. Vilka fällor och framgångar finns när människor sprider växter i landskapet och hur påverkas den vilda floran på sikt?
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 200:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering