Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 


Program våren 2023

 

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

Fibblor och annat i Södra Vätterbygden 
Fredag–söndag 16–18 juni
Vi kommer att titta på olika sorters fibblor (släktet Hieracium) på Taberg och Huskvarnabergen under Toorbjörn Tylers ledning. Dessutom blir vi förevisade annat spännande på dessa lokaler, såväl som på andra trevliga lokaler i området av Lennart Persson och Magnus Thorell. Vi reser dit med privata bilar på fredagskvällen och återvänder på söndag. Övernattning sker i stugor. Beräknat (självkostnads-)pris ca 2 000 kr. Max 20 personer.
Obligatorisk anmälan senast 16/5 till Ulf.Ryde@teokem.lu.se.

De Vilda Blommornas Dag
Söndagen den 18 juni är det De vilda blommornas dag. Det är exkursioner i de flesta kommuner i Skåne, se https://dvbd.se.

Kungsmarken
Söndag 18 juni kl. 10.00
Vi tittar på den spännande och rika floran på västra betesmarken på Kungsmarken. Vid Lunds botaniska förenings inventering av Kungsmarken 2022 gjordes många fina och intressanta fynd. Tomas Persson guidar och berättar om några av dessa fynd, samt om betesmarkens flora i stort.Samling: utanför golfbanans klubbstuga.
Kontakt: Tomas Persson, tomasp@maths.lth.se, 046-152211.

Lyngsjö 
Söndag 18 juni
Kalkfuktängarna och de sandiga trädorna kring Lyngsjön är floristiska pärlor så här på försommaren.
Samling: Lyngsjö kyrka kl. 10.00.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

Golfbanan i Åhus
Söndag 18 juni
Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag, är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.
Samling: vid klubbhuset kl. 14.00.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Ängarna kring Max IV 
Tisdag 4 juli kl. 18.00
Kring Max IV-laboratoriet har man anlagt nya ängar och parker. På vissa ställen har det dykt upp spännande arter som har kommit in med hö från Kungsmarken. Stefan Andersson guidar oss i området.
Plats: Samling vid busshållplatsen vid Max IV.
Kontakt: Stefan Andersson, stefan.andersson@biol.lu.se.

 

Pestbacken 
Torsdagen den 6 juli kl.18.00
Pestbacken vid Gualöv är en kilometerlång inlandsdyn som är täckt av en artrik tallskog. Ryl, grönpyrola och linnéa kan vi säkert leta upp denna kväll. Lite svårare blir det nog att hitta spindelblomster. Denna lilla orkidé har väl ingen sett till här sedan början av 1980-talet.
Samling: P-platsen vid den södra ändan av Pestbacken (vägen från Gualöv till Östra Ljungby).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Blå station i Åhus
Onsdagen den 19 juli kl.18.00
Trädesmarkerna vid Åhus har en föränderlig flora som är beroende av slåtter och återkommande plöjningar. Vad som kan tänkas växa här i år får du reda på denna vackra högsommarkväll!
Samling: P-platsen vid Blå station (invid Flötövägen/Sandvaktaregatan).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Tosteberga hamn 
Torsdag 3 augusti kl. 18.00
Tosteberga hamn ligger längst ut på en udde i havet. Här kan vi njuta av naturbetesmarker och hävdade såväl som ohävdade havsstränder. Dessa bör vara som finast nu på sensommaren.
Samling: P-platsen vid Tosteberga hamn (Bodarna).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 


Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.  


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 100:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering