Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem!

Medlemsavgiften för ett år är 175:- (men endast 50:- om du är yngre än 30 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en tidskrift per familj). Avgiften för utlandsmedlemmar är 275:-.

Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange namn, adress och gärna epostadress. Det går även bra att med Swish till 123 095 91 30. QR koder till ordinarie, studerande och familjemedlemmar. Nya medlemmar uppmanas att vid inbetalning av medlemsavgift skicka en medlemsanmälan till info@lundsbotaniska.se. Såväl enskilda medlemmar som institutioner är välkomna.

Medlemsanmälan kan också skickas till: info@lundsbotaniska.se


Exkursion till Kreta 8-16/4-2023
För vidare information, kontakta Johan Grudemo (johan.grudemo@hotmail.com)

 

Program våren 2023

 

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 

 

Ljugarafton
Fredag 3 februari kl. 19.00
Vi berättar för varandra om intressanta fynd och annat från förra årets säsong. De som önskar visa bilder och berätta anmäler detta till Tomas Persson, (tomasp@maths.lth.se)  senast två dagar innan mötet. Preliminärt högst 10 bilder per person.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Beläggsgranskning raggmossor
Lördag den 4 februari kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av raggmossor Racomitrium insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Kärleksbrev till vilda ätliga växter 
Tisdag 14 februari kl. 17.30 (OBS tidpunkt!)
Agata Bielska, vild matlärare, örtterapeut och grundare till Meadow Lab berättar med kärlek om gåvor från vanliga vilda ätliga växter, och hur de kan hjälpa oss att leva mer hållbart, bli friskare, gladare och mer omtänksam om naturen. Hon kommer att dela med sig av några av sina favoritrecept och idéer om hur man kan inkludera fler vilda ätbara växter i vardagliga måltider.
Ingen eftersits denna kväll!

 

Beläggsgranskning tujamossor 
Lördag den 18 februri kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av tujamossor Thuidium insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch.
Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Floraväktarmöte
Lördag den 4 mars, kl. 10.00–15.00
Vi kommer som vanligt att ha en genomgång av 2022-års verksamhet samt planera arbetet för 2023. Detaljerat program kommer senare. Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig om vad som händer inom detta område.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Anmälan senast den 22 februari till charlotte.wigermo@gmail.com (ange ev. specialkost), vi bjuder på lunch.

Beläggsgranskning rara mossor 
Lördag den 11 mars kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av diverse sällsyntare mossarter insamlade under projektet Skånes mossor, för att se vilka vi själva kan bekräfta/avfärda och vilka som måste skickas till experter. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Mossor för nybörjare i Dalby Norreskog
Söndag den 19 mars kl. 10.30
En exkursion för dig som kanske inte har tittat så mycket på mossor eller vill repetera grunderna. Tillsammans med Staffan Nilsson besöker vi Dalby Norreskog utanför Dalby och bekantar oss med mossornas mångfald. Eventuellt kan det vara lite lerigt, så fältmässiga skor är bra. Utfärden sker i samarbete med Lunds Naturskyddsförening.
Plats: Vi går gemensamt från busshållplatsen Dalby Dalbybadet; bilburna parkerar lämpligen på parkeringen vid Lögarevägen i Dalby.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738-43 34 94.

Årsmöte – ”Han va’ ingen botaniker; men han va’ väldigt gla’ i blommor!” 
Fredag 24 mars kl. 19.00
Efter årsmötesförhandlingar och val av styrelse, berättar Christian Irhammer om Fritiof Nilsson Piratens känsla för naturen, landskapet och det som växer.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Förvildade krokusar och snödroppar
Tisdag 28 mars kl. 18.00 (datum kan flyttas om våren blir ovanligt tidig eller sen – korrekt datum anges här)
Med Ulf Ryde som ciceron tittar vi på olika tidiga vårväxter på och omkring Fredentorps begravningsplats.
Plats: Samling vid ingången till Fredentorps begravningsplats
Kontakt: Ulf Ryde, Ulf.Ryde@teokem.lu.se

 

Mossinventeringsexkursion 
Lördag den 1 april kl. 09.30
Vi inventerar objekt inom projekt Skånes mossor i trakten av Nävlinge tillsammans med Carl-Axel Andersson.
Plats: Samling vid Sösdala station.
Kontakt: Carl-Axel Andersson, tel. 0702-88 55 12.

Bilder från LBF-exkursion till Malaga april 2022
Fredag 21 april kl. 19.00
Under 10 intensiva dagar botaniserade resedeltagarna i skiftande miljöer i områden nära Malaga i södra Spanien. Två lokala guider hjälpte till att förevisa ett stort antal intressanta växtarter varav flera endemer. Många växtbilder blir det, liksom några spektakulära landskapsbilder.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Mossor i Bjärnums gamla kalkbrott 
Söndag 23 april kl. 10.05
Tillsammans med Torbjörn Tyler besöker vi tre gamla kalkbrott utanför Bjärnum där det hittats ovanliga mossor för länge sedan men som ingen verkar ha besökt under senare år. Observera att det kan bli fråga om besvärlig terräng då vi helt enkelt inte vet hur här ser ut i dag.
Samling: vid Bjärnums station.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Bjära
Onsdag den 26 april kl. 18.00
Bjära är ett litet naturreservat någon kilometer söder om Linderöd. Här finns ett stråk av lättvittrad diabas som ger upphov till en rik lundflora. Så här på våren kan vi räkna med att få se arter som blåsippa, gulsippa, lungört, hålnunneört och desmeknopp.
Samling: vid fd motellet i Linderöd (längs gamla landsvägen).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Bäckhalladalen 
Lördag 29 april kl. 11.00
Naturen i Bäckhalladalen är mycket varierad med skog, hällmarker, torra och fuktiga betesmarker. Vi tittar på den vackra vårfloran med backsippor, göknycklar, m.m.
Samling: vid reservatstavlan i västa ändan av Hallavägen.
Kontakt: Tomas Persson, tomasp@maths.lth.se, 046-152211

 

Mossor på Kjugekull 
Söndag 7 maj kl. 10.00
Kjugekull är ett stort och naturskönt område med en intressant och varierad mossflora. Inventering av området för projekt Skånes mossor påbörjades på mosslägret 2021 då 117 arter hittades, men sannolikt finns det mer att hitta. Under ledning av Torbjörn Tyler fortsätter vi utforskningen. Observera att det kan bli fråga om besvärlig terräng och längre vandring.
Samling: vid Kristianstads station.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Mosslunda 
Torsdag den 11 maj kl.18.00
Mosslunda är ett populärt exkursionsmål som vi besökt många gånger. Kanske är det för tidigt på vegetationssäsongen för att beskåda orkidéer, men vi kommer säkert hitta mycket annat som vi kan fördriva denna torsdagskväll med.
Samling: P-platsen vid naturreservatet.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Kjugekull
Måndagen den 22 maj kl.18.00
De torra naturbetesmarkerna på Kjugekull är betagande på försommaren med sin rikedom av arter som backsippa, gullviva och luddfingerört. Kanske har även sandnejlikan på den stora högen börjat blomma och har vi tur kan vi kanske även hitta kantig fetknopp här.
Samling: P-platsen vid Kjugekull.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Helgexkursion till Mön 
Fredag–söndag 26–28 maj
På pingsthelgen gör vi en exkursion till Mön med Erik Ljungstrand som ledare. Området hyser en mängd intressanta växter, t.ex. stornycklar, jättefräken, tyskoxel, naverlönn, skogssvingel och lagertibast. Vi reser dit med privata bilar på fredagskvällen och återvänder på söndag. Övernattning sker i stugor. Beräknat pris ca 2 500 kr. Max 20 personer.
Obligatorisk anmälan senast 30/4 till Ulf.Ryde@teokem.lu.se.

 

Fibblor och annat i Södra Vätterbygden 
Fredag–söndag 16–18 juni
Vi kommer att titta på olika sorters fibblor (släktet Hieracium) på Taberg och Huskvarnabergen under Toorbjörn Tylers ledning. Dessutom blir vi förevisade annat spännande på dessa lokaler, såväl som på andra trevliga lokaler i området av Lennart Persson och Magnus Thorell. Vi reser dit med privata bilar på fredagskvällen och återvänder på söndag. Övernattning sker i stugor. Beräknat (självkostnads-)pris ca 2 000 kr. Max 20 personer.
Obligatorisk anmälan senast 16/5 till Ulf.Ryde@teokem.lu.se.

De Vilda Blommornas Dag
Söndagen den 18 juni är det De vilda blommornas dag. Det är exkursioner i de flesta kommuner i Skåne, se https://dvbd.se.

Kungsmarken
Söndag 18 juni kl. 10.00
Vi tittar på den spännande och rika floran på västra betesmarken på Kungsmarken. Vid Lunds botaniska förenings inventering av Kungsmarken 2022 gjordes många fina och intressanta fynd. Tomas Persson guidar och berättar om några av dessa fynd, samt om betesmarkens flora i stort.Samling: utanför golfbanans klubbstuga.
Kontakt: Tomas Persson, tomasp@maths.lth.se, 046-152211.

Lyngsjö 
Söndag 18 juni
Kalkfuktängarna och de sandiga trädorna kring Lyngsjön är floristiska pärlor så här på försommaren.
Samling: Lyngsjö kyrka kl. 10.00.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

Golfbanan i Åhus
Söndag 18 juni
Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag, är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.
Samling: vid klubbhuset kl. 14.00.
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Ängarna kring Max IV 
Tisdag 4 juli kl. 18.00
Kring Max IV-laboratoriet har man anlagt nya ängar och parker. På vissa ställen har det dykt upp spännande arter som har kommit in med hö från Kungsmarken. Stefan Andersson guidar oss i området.
Plats: Samling vid busshållplatsen vid Max IV.
Kontakt: Stefan Andersson, stefan.andersson@biol.lu.se.

 

Pestbacken 
Torsdagen den 6 juli kl.18.00
Pestbacken vid Gualöv är en kilometerlång inlandsdyn som är täckt av en artrik tallskog. Ryl, grönpyrola och linnéa kan vi säkert leta upp denna kväll. Lite svårare blir det nog att hitta spindelblomster. Denna lilla orkidé har väl ingen sett till här sedan början av 1980-talet.
Samling: P-platsen vid den södra ändan av Pestbacken (vägen från Gualöv till Östra Ljungby).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Blå station i Åhus
Onsdagen den 19 juli kl.18.00
Trädesmarkerna vid Åhus har en föränderlig flora som är beroende av slåtter och återkommande plöjningar. Vad som kan tänkas växa här i år får du reda på denna vackra högsommarkväll!
Samling: P-platsen vid Blå station (invid Flötövägen/Sandvaktaregatan).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.

 

Tosteberga hamn 
Torsdag 3 augusti kl. 18.00
Tosteberga hamn ligger längst ut på en udde i havet. Här kan vi njuta av naturbetesmarker och hävdade såväl som ohävdade havsstränder. Dessa bör vara som finast nu på sensommaren.
Samling: P-platsen vid Tosteberga hamn (Bodarna).
Kontakt: Agnetha Björklund, tel. 070-695 66 49 & Kjell-Arne Olsson, tel. 073-745 49 94.


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 200:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering