Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .


Ledigförklarade stipendier
Föreningen har utlyst stipender som kan sökas senast 10/3. Utlysningstexten finns här.

 

 

Program våren 2024

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 

Beläggsgranskning kvastmossor
Lördag 2 mars kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi framför allt belägg av kvastmossor (Dicranum) insamlade under projektet Skånes mossor. Alla som vill hjälpa till och samtidigt lära sig mer är varmt välkomna! Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Årsmöte och ”Multispektral botanik!”
Fredag 15 mars kl. 19.00
Efter årsmötesförhandlingar och val av styrelse, berättar Stefan L. Andersson om multispektral botanik. Inom botaniken intresserar vi oss mycket för den mångfald som finns. Stefan kommer att redovisa för ett nytänkande som med lite mer forskning kan leda till att vi i framtiden har yt- terligare metoder att särskilja den diversitet som finns. En stor del av föredraget handlar om möjligheten att identifiera pollen som honungsbin samlat in. Stefan visar vad man hitintills kan se och berättar om de möjligheter och svårigheter finns att arbeta vidare med.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk för- anmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande. Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Floraväktarmöte
Lördag 16 mars, kl. 10.00–15.00
Vi kommer som vanligt att ha en genomgång av 2023-års verksamhet samt planera arbetet för 2024. Detaljerat program kommer senare. Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig om vad som händer inom detta område.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.
Anmälan: Obligatorisk anmälan senast den 8 mars till >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost), vi bjuder på lunch.

 

Rövarekulan
Lördag 13 april kl. 10.00
Exkursion till Rövarekulan med fokus på mossor och tidiga vårblommor under ledning av Nellie Linander och Torbjörn Tyler.
Plats: Samling på pendlarparkeringen i Rolsberga (strax SV om avfart väg 23 från väg E22, vid busshållplats för SkåneExpressen linje 2).
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

 

Kinesisk örtmedicin
Fredag 19 april kl. 19.00
Louis Womack är utbildad i akupunktur och traditionell kinesisk örtmedicin i Sverige, Kina, Danmark och England, och bedriver en klinik för akupunktur och kinesisk örtmedicin i Lund. Denna afton berättar han för oss om den kinesiska örtmedicinen och dess 3000-åriga historia och erfarenhet.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk för- anmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande. Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Linnebjär
Lördag 20 april kl. 10.00
Vi tittar på den fina vårfloran i Linnebjärs naturreservat strax nordost om Lund. Linnebjär har en gammal artrik lövskog med omkringliggande betesmarker som bjuder på mycket att titta på. Under denna årstid är skogen ofta mycket lerig och gummistövlar rekommenderas.
Plats: Samling på parkeringsplatsen i reservatet kl 10.00.
Kontakt: Tomas Persson, >tomasp@maths.lth.se<.

 

Torsebro krutbruk
Torsdag 25 april kl.18.00
Torsebro krutbruk, med anor från 1600-talet, är en kulturhistorisk sevärdhet av rang, men om- rådet har även en överdådig vårflora som vi njutit av under flera tidigare floravandringar.
Samling: P-platsen vid Torsebro krutbruk.

 

Lilla Kungsleden i Bromölla
Onsdag 8 maj kl.18.00
Lilla Kungsleden var en gåva från Bromölla hemvärn till Carl XVI Gustav på hans 50-årsdag. Honom stöter vi kanske inte på under denna vårpromenad, utan vi kan i stället fokusera på gamla kvarnar och tidigblommande växter under vår vandring utmed den vackra Skräbeån
Samling: Nymölla kvarn (invid pappersbruket).

 

Ungern
Lördag – söndag 4–12 maj; Resan är fullbokad 
Lunds botaniska förening kommer att göra en botanisk rundresa i Ungern under ledning av Mátyás Wolf (svensktalande) och lokala guider. Vi kommer att besöka västungerska bergsområden med vackra, varierande landskap och intressant flora med submeditteran påverkan, bland annat längs norra kusten av Balatonsjön och i sydvästra delen av landet. Vidare kommer vi att botanisera på det stora ungerska slättlandet, där vi finner artrika sandmarker, lössdalar, saltängar och fuktängar med många östliga, kontinentala arter, och vi besöker även den klassiska ungerska ”Pusztan” i Hortobágy Nationalpark. Vi fokuserar på artrika naturliga habitat, men kommer även att se en del rariteter, t.ex. Linum dolomiticum, Paeonia banatica, Crambe tatarica, Nepeta parviflora och Iris aphylla subsp. hungarica. Det kommer även bli möjlighet till vinprovning och god mat i Ungerns bästa vinområden. Vi kommer att åka i hyrbilar
och bo på enklare hotell med rum för 2–4 personer. Det blir självkostnadspris som beräknas till ca 7 000 kr för boende, bil, bensin och exkursionsledare. Deltagarna tar sig själva till och från Budapest flygplats och står själva för mat och dryck. Anmälan: >Ulf.Ryde@compchem.lu.se< senast 1 februari 2024. Antalet deltagare är begränsat till 16 och resan är redan fullbokad.

 

Aludden
Torsdag 23 maj kl.18.00
Norra Lingenäset har varit ett populärt exkursionsmål under årens lopp. Idag vandrar vi genom ett blommande hav av ramslök över Södra Lingenäset till Aludden som är en vidsträckt strand- äng vid Araslövssjön. Här hoppas vi att den förtjusande lilla strandviolen fortfarande vill visa upp sina vackra, ljusblå blommor.
Samling: P-platsen vid Norra Lingenäsets naturreservat.

 

Höje å
Lördag 25 maj kl. 10.00
Exkursionen är främst för nybörjare som kommer att få bekanta sig med de arter som är ganska vanliga i området, men jag kommer även att berätta om några arters ekologi mer på djupet vilket kan vara intressant även för erfarna. Nybörjare kommer även att ha hjälp av appen ”Flora incognita” som ofta fungerar bra.
Plats: Vi samlas vid fågeltornet mellan dammarna och Höjeåvägen klockan 10.00 och vandrar runt dammarna västerut och tillbaka.
Kontakt: Stefan L. Andersson, >asio.capensis@gmail.com<.

 

Löddesnäs
Torsdag 6 juni kl. 10.35
Vi besöker Löddesnäs och ser vilka växter som är framme på försommaren. Det blir förhållandevis vanliga arter i lugnt tempo. Samling vid busshållplats Trollsjövägen i Bjärred. Vi går gemensamt ut till Löddesnäs och fortsätter sedan ner längs stranden till Gyllins ängar. Utfärd tillsammans med Lomma naturskyddsförening.
Samling: Busshållplats Trollsjövägen i nordvästra Bjärred.
Kontakt: Staffan Nilsson, tel. 0738-43 34 94

 

Hotade växter i Botan
Onsdag 12 juni kl. 17.00
Joel Levin visar och berätta om odlingen av några av Skånes hotade kärlväxter samt om arter i Botaniska trädgårdens vildare delar.
Plats: Lunds botaniska trädgård, samling vid entrén till växthusen.
Kontakt: Joel Levin, 073-599 83 74.

 

Klosterängshöjden
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni kl. 18.00
Klosterängshöjden i nordöstra Lund är ett nytt parkområde anlagt på stora mängder schaktmassor. Här finns en intressant och rik ruderatmarksflora som är under utveckling. Stefan Andersson guidar och berättar om områdets flora.
Samling: Vid busshållplatsen ”Utsättaregränden”, Klosterängsvägen.
Kontakt: Stefan Andersson, >stefan.andersson@biol.lu.se<.

 

Lyngsjö
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Kalkfuktängarna och de sandiga trädorna kring Lyngsjön är floristiska pärlor så här på försommaren.
Samling: Lyngsjö kyrka kl. 10.00.

 

Golfbanan i Åhus
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Att njuta av den omväxlande sandfloran på golfbanan denna dag, är sedan många år tillbaka en trevlig tradition.
Samling: vid klubbhuset kl. 14.00.

 

Branthalla i Bromölla
De vilda blommorna dag – Söndag 16 juni
Naturbetesmarkerna kring de vackra stenhällarna på Brantahalla har en överdådig försommarflora.
Samling: Samåkningsparkeringen vid Dalaskolan (Folkets Husgatan) kl. 10.00.

 

Allarp, Ivösjön
Tisdag 25 juni kl.18.00
Invid Ivösjön nordväst om Allarp finns en vacker strandäng som säkert många inte tidigare haft glädjen att besöka. Så ta chansen denna sommarkväll och kom med och njut av artrika fuktäng- ar, kärr och stränder. Kanske kan vi tillsammans leta upp hartmansstarr, ett hotat halvgräs som det kan vara svårt att få ögonen på bland alla andra rara växter.
Samling: Byn Allarp ligger några kilometer norr om Bromölla. Vi samlas på den öppna planen som du har på höger hand 300 m efter bron över kanalen mellan Levrasjön och Ivösjön.

 

Söndre klack
Torsdag 11 juli kl.18.00
Söndre klack är ett naturskönt naturreservat där Forsakarsbäcken ringlar fram i dalbottnen. I de sandiga branterna finns några av landets finaste sandstäppslokaler. Här växer ett överflöd av arter som sandnejlika, tofsäxing och grådådra. Kanske hittar vi även den rara sandlusernen med sina egendomligt vridna, krokborstiga frukter.
Samling: Söndreklacksvägen längs i väster (Infart vid Degebergaskolan/Granbaren).

 

Horna Sandar och Horna grushåla
Onsdag 24 juli kl.18.00
De torra, sandiga trädesmarkerna strax väster om Åhus är en betagande syn på högsommaren när arter som hedblomster, backtimjan, sandvita och axveronika blommar. I den f.d. sandtäkten samsas torrängsarter med fuktmarksarter där grundvattnet tränger upp. Vi kan även förvänta oss åtskilliga kulturspridda växter i den gamla täkten. Vilka, får du reda på denna varma, soliga sommarkväll.
Samling: P-platsen vid Furehovs idrottsplats i Åhus.

 

Härlövstippen
Torsdag 15 augusti kl.18.00
Det är alltid så spännande att botanisera på gamla tippar då man aldrig kan veta vad som dyker upp. Tippen är nedlagd sedan många år tillbaka, men än går det att hitta många växter som har sitt ursprung i främmande länder. Några försvinner snabbt, andra blir ett naturligt inslag i vår flora, medan några trivs så bra hos oss att vi betraktar dem som invasiva.
Samling: vid infarten till f.d. Härlövstippen i SV (Rörvägen längst i väster).

 


Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.  


Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 100:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

 

 

Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering