Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .

 

Bli medlem!

Medlemsavgiften för ett år är 175:- (men endast 50:- om du är yngre än 30 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en tidskrift per familj). Avgiften för utlandsmedlemmar är 275:-.

Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange namn, adress och gärna epostadress. Det går även bra att med Swish till 123 095 91 30. QR koder till ordinarie, studerande och familjemedlemmar. Nya medlemmar uppmanas att vid inbetalning av medlemsavgift skicka en medlemsanmälan till info@lundsbotaniska.se. Såväl enskilda medlemmar som institutioner är välkomna.

Medlemsanmälan kan också skickas till: info@lundsbotaniska.se


Exkursion till Kreta 8-16/4-2023
För vidare information, kontakta Johan Grudemo (johan.grudemo@hotmail.com)

 

Program hösten 2022

 

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

Nya växter att vänta i Sverige
Fredag den 18 november kl. 19.00
Erik Ljungstrand, som har funnit ett antal ”nya” inhemska växter för Sverige, berättar om hur han tänkt när han sökt efter sådana, om hur han redan för drygt fyrtiosex år sedan gjorde upp en ”söklista” över vilka ”nya” växter som skulle kunna hittas hos oss, samt ger exempel på inhemska växter som har påträffats i sen tid, och tipsar om vilka som skulle kunna vara troligast att de ännu växer oupp- täckta i olika delar vårt avlånga land.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

 

Beläggsgranskning gräsmossor
Lördag den 26 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av gräsmossor Brachytheciaceae insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Pulsatilla – växtvärldens skönhetsdrottningar
Lördag den 10 december, kl. 18.00
Följ med Susann Nilsson på en resa runt norra halvklotet för att lära känna släktet Pulsatilla; både i Småländska sandbackar, europeiska alper och på Stilla Havsöar. Susanns passion har tagit henne till ett 25-tal länder där hon tillsamman med lokala botaniker studerat i princip alla arter inom släktet.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

 

Spridning av växtmaterial i naturen
Tisdag
den 17 januari, kl. 19.00 (OBS tidpunkt!)
Cassandra Hallman visar att den biologiska mångfalden är hotad och panikslagna aktörer utför åtgärder för pollinatörer i allt högre takt. Vilka fällor och framgångar finns när människor sprider växter i landskapet och hur påverkas den vilda floran på sikt?
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före. Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 200:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering