Hem

Välkommen till Lunds Botaniska Förening!

Slåttergubbe

Lunds Botaniska Förening (LBF) vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter. På denna sida finner du länkar och information om vad som är aktuellt just nu. LBF finns också på facebook! .


Program hösten 2023

Efter våra föredrag i Ekologihuset har vi eftersits.
Obligatorisk och bindande föranmälan för eftersitsar till anna.sandkull@odata.se, senast två dagar före.

 
 

Mosscirkel för nybörjare
Lunds Botaniska Förening anordnar till hösten åter en mosscirkel för nybörjare på Studiefrämjandet, den här gången i Eslöv. Cirkeln riktar sig till den som vill lära sig mossor från början men fungerar även för den som vill repetera de grundläggande kunskaperna.

Under cirkeln bekantar vi oss med skånska mossor från olika naturtyper, med målsättningen att lära några av de vanligaste arterna och få en inblick i mossornas fascinerande liv. Vi lär oss att använda bestämningslitteratur och att med hjälp av mikroskop bestämma obekanta mossor. Cirkeln ger också grundläggande kännedom om mossornas ekologi.

Cirkeln leds av Staffan Nilsson och hålls på Studiefrämjandet i Eslöv på onsdagskvällar kl. 17:30 – 20:30. Under perioden 13/9 – 6/12 blir det sju träffar kvällstid (varannan vecka). Det är också viktigt att se mossorna ute i deras naturliga miljö, för att få en känsla för hur de växer. Därför lägger vi lördagarna 16/9, 7/10, 4/11 och 11/11 på att besöka mossiga lokaler i Skåne. Vi delar på transportkostnaderna.

Som bestämningslitteratur kommer vi att använda ”Mossor – en fältguide” av Tomas Hallingbäck. Boken finns att låna av Studiefrämjandet för den som inte vill införskaffa den på egen hand.

Anmälan görs till Studiefrämjandet på denna länk: https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/september/mossinventering-for-nyborjare-hosten-2023/

Fortsättningscirkel för mossinventerare
Det går också att anmäla sig även till vår fortsättningscirkel för mossinventerare. Den riktar sig till dig som redan kan de allra vanligaste arterna och har viss vana att arbeta med bestämningsnycklar och mikroskop. Den kommer i år att gå i Studiefrämjandets nya lokaler nära järnvägsstationen i Eslöv.

Tanken med fortsättningscirkeln är att du som deltagare tar med dig ”egna” mossor som du hittat antingen i din inventeringsruta inom projekt Skånes Mossor eller vid något privat inventeringsprojekt (t.ex. om du vill inventera din egen trädgård eller skog) och sedan hjälps vi åt att identifiera dem om du inte klarar av det själv.

Anmäler dig gör du här: https://www.studieframjandet.se/skane-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/september/mossinventering-fortsattningsgrupp-hosten-2023/

Mossor kring Ekologihuset i Lund
Tisdag 12 september 17.30
Kring Ekologihuset i Lund växer flera olika sorters mossor. Staffan Nilsson visar och berättar om dessa. Inga förkunskaper krävs. Ta gärna med lupp.
Plats: Ekologihusets östra entré, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Staffan Nilsson, 0738-43 34 94

Alnarpsparken
Tisdag 19 september kl. 17.30
Med Karin Svensson som guide tittar vi på floran i Alnarpsparken. Det blir både vilda och odlade växter.
Samling: 17.30 vid slottet i Alnarp.
Kontakt: Karin Svensson >karin.svensson@slu.se<

Mossinventeringsläger
Lördag 23 – onsdag 27 september
Alltsedan projekt Skånes mossor startade har vi anordnat årliga inventeringsläger. Mellan den 23 och 27 september 2023 kommer vi att inventera ett antal rutor i trakten av Lönsboda i nordöstra Skåne. Förläggningen blir, liksom för tre år sedan, på Högsma bygdegård som ligger några kilometer öster om Glimåkra. Bygdegården är en gammal skola som numera fungerar som vandrarhem. Under lägret disponerar vi hela vandrarhemmet själva. Här finns 20 fasta sängplatser, kök och en stor samlingssal.
På dagarna inventerar vi i små grupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor kommer därför att ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna samlas vi och hjälps åt att bestämma alla insamlade belägg.
Du är välkommen även om du inte har möjlighet att vara med alla dagar. Fredagen 22/9 är endast ankomstdag. Anmälan: Torbjörn Tyler >Torbjörn.Tyler@biol.lu.se<. 046-222 42 34.

Bilder från botanisk resa till Kreta
Fredag 29 september kl. 19.00
I våras anordnade Botaniska Föreningen i Göteborg en resa till Kreta i anslutning till påsk. Under en händelserik vecka fick deltagarna bekanta sig med växtlivet på öns västra
del, såväl spännande endemer som mer spridda men väl så praktfulla mediterrana arter. Staffan Nilsson visar bilder och berättar om resan.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Möte om exkursioner
Måndag 2 oktober kl. 19.00
Styrelsen för Lunds botaniska förening kallar till ett digitalt möte om exkursioner. Mötet hålls elektroniskt för att så många som möjligt ska ha lätt att deltaga.
Styrelsen vill att vår exkursionsverksamhet är väl anpassad till medlemmarnas önskemål och möjligheter. Avsikten med mötet är att insamla synpunkter och önskemål om exkursionsverksamheten. Det går också bra att kontakta oss om detta på epost till info@lundsbotaniska.se.
Följande vill vi behandla på mötet.
* Den viktigaste punkten är att vi söker personer som är villiga att leda exkursioner. Just nu begränsas exkursionsprogrammet helt av bristen på villiga exkursionsledare. Vi behöver ha en lista på personer som kan leda en (eller flera) exkursioner per år, gärna i olika delar av Skåne och på olika nivåer. Om ni inte kan närvara på mötet, så svara med vändande mail om ni är intresserade. Kanske har du ett botaniskt smultronställe i din hembygd som du gärna skulle visa för föreningens medlemmar?
* Vilka typer av exkursioner önskas?
* Önskemål och förslag på platser och inriktning på exkursioner.
* Hur får vi en god geografisk spridning på våra exkursioner och en allsidig inriktning?

Mötet hålls via zoom. Länk fås genom att skicka email till Tomas.Persson@math.lth.se

Kärleksbrev till vilda ätliga växter
Tisdag 10 oktober kl. 17.30 (OBS tidpunkt!)
Agata Bielska, vild matlärare, örtterapeut och grundare till Meadow Lab berättar med kärlek om gåvor från vanliga vilda ätliga växter, och hur de kan hjälpa oss
att leva mer hållbart, bli friskare, gladare och mer omtänksam om naturen. Hon kommer att dela med sig av några av sina favoritrecept och idéer om hur man kan inkludera fler vilda ätbara växter i vardagliga måltider.
Ingen eftersits denna afton!
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Hybridisering mellan mossarter – från förnekelse till etablerat faktum
Fredag den 27 oktober kl. 19.00
Föredrag av Nils Cronberg
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning grimmior
Lördag den 28 oktober kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av grimmior Grimmia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch.Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Rödlistade arter i Sverige och beyond!
Tisdag 7 november kl. 17.30 (OBS tidpunkt!)
Den biologiska mångfalden är hotad. Men vad betyder det? Siffror om hot på artnivå som t.ex. den IPBES Global Assessment använder kommer från IUCN Red List, som värderar hotnivå för olika arter och bedömer deras risk för utdöende i de kommande århundradena. I Sverige finns det också en rödlista, som använder liknade kriterier för att bedöma risk inom landet. Allison Linnea Perrigo kommer att prata om olika rödlistor, varför de finns och en jämförelse mellan listor som hon har genomfört med kollegor, samt vad det betyder för biologisk mångfald och bevarandearbete här i Sverige och världen runt.
Ingen eftersits denna afton!
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning kakmossor
Lördag den 11 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av kakmossor Hedwigia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Ljugarafton
Fredag 24 november kl. 19.00
Vi berättar för varandra om intressanta fynd och annat från förra årets säsong. De som önskar visa bilder och berätta anmäler detta till Tomas Persson, >tomasp@ maths.lth.se<, senast två dagar innan mötet. Preliminärt högst 10 bilder per person.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning levermossor
Lördag den 25 november kl. 10.00 – 15.00
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar
vi belägg av levermossesläktena lobmossor Tritomaria och flikmossor Lophozia insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Växtresa till Arunachal Pradesh, Indiska Himalaya
Lördagen 16 december kl. 18.00
Efter glöggmingel denna julfest-kväll visar Karin Svensson bilder och berättar om några av växterna hon sett och beundrat under sina två resor till den avlägsna delstaten Arunachal Pradesh i nordöstra Indien. I låglandets subtropiska klimat breder teodlingarna ut sig, men temperaturen sjunker snabbt under färden upp längs Himalayas bergsbranter och de snötäckta topparna avtecknar sig mot himmeln. Arunachal Pradesh är ett svårtillgängligt område med få och usla vägar, men med en flora som få andra platser kan mäta sig med. Under träd av rododendron, everest-björkar och magnolior växer jätteliljor, kobrakallor och fotblad. I öppen terräng hittas många arter av vivor. Etniskt och kulturellt är delstaten mer präglad av influenser från Tibet i norr än övriga Indien. Olika klaner och stammar befolkar de isolerade dalgångarna.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bindande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Park, trädgård och växter på fyra Hardebergagårdar från 1700-talet och framåt
Fredag 19 januari kl. 19.00
Allan Gunnarsson, landskapsarkitekt och prisad pedagog vid SLU i Alnarp, berättar om några numera förvildade park- och trädgårdsmiljöer i historia och nutid.
Välkommen till eftersits med förtäring till självkostnadspris på Ekologihuset. Obligatorisk föranmälan till >anna.sandkull@odata.se<, senast två dagar före (onsdag). Anmälan är bin- dande.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.


Lunds Botaniska Förening har beslutat sig för att utvidga omfattningen av publikationen Botaniska Notiser. Tidskriften publicerar originalarbeten som antingen behandlar botaniska företeelser eller som redogör för vetenskapliga landvinningar av generellt intresse och allmän giltighet. Botaniska Notiser välkomnar artiklar av botanisk relevans från hela Sverige, inte bara från Skåne. Artiklar av mer internationellt intresse kan ges en engelsk sammanfattning. Artiklar i Botaniska Notiser inkluderas i Clarivate Web of Science.  


Ny bok (Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken):
Växtvärldens uppkomst och utveckling
av Lars-Olof Björn, Dimitri Shevela, Ingvar Kärnefelt.
Säljs vid föreningens arrangemang för 100:-
eller via t.ex. Adlibris (257:-).
Mer information

Meddelande från Botaniska Sällskapet i Jönköping: Södra Vätterbygdens flora är klar och kan beställas.
Mer info


Ytterligare en bok av en av Lunds Botaniska förenings medlemmar:
Kurt Nordman, ”Ett fönster mot 1600-talet och andra berättelser. En blandning av engelsk 1600-talshistoria, botanik och mycket annat.
192:- på Adlibris.
Recention


Validering av växter i Artportalen
Föreningen har fått till uppgift att validera Skånska växtfynd i Artportalen.
Denna process beskrivs i detta dokument.

Växter med beläggskrav finns i detta dokument.

För artbestämning kan botaniskanycklar.se vara till användning.

Mer info finns under fliken Verksamhet – Validering