Joel Levin

Joel Levin är ledamot i styrelsen sedan 2013. Han är biolog med ett särskilt intresse för botaniken.
Joel jobbar på Botanisk trädgården vid Lunds universitet där han bland annat arbetar med odling av skånska hotade arter.