Charlotte Wigermo

charlotte03 Charlotte Wigermo är sekreterare och kontaktperson i Föreningen sedan år 2007.

Charlotte är koordinator för floraväktarverksamheten i Skåne. Hon har varit med om att ta fram ett åtgärdsprogram för kärrnocka och deltar aktivt i florainventeringar såväl i Skåne som på andra håll i landet.

Charlotte är biomedicinsk analytiker och arbetar som processledare i Labmedicin i Skåne, klinisk kemi.