Skånes Flora

Skånes Flora utkom 2007

Sedan våren 2024 finns alla uppgifter i Skånes flora tillgängliga i botanikportalen (https://botanikportalen.se/).

Här kan föreningens medlemmar ladda ned utbredningskartorna (lösenord krävs).
De är uppdelade i sex delar enligt länkarna nedan.
Dessutom finns register på svenska och latinska namn.