Stipendier

Föreningen förfogar över ett antal fonder som kan dela ut stipendier för olika ändamål.

Ledigförklarade stipendier anslås på startsidan ”Hem”. Stipendier utlyses varje år och ansökes i allmänhet före den 15/3.

Tidigare stipendiater kan du se här.

Fonder:

 • Publikationsfonden
  Fonden har tillkommit genom medel insamlade för föreningens tidskrift och genom försäljning av föreningens publikationer. Stöd skall i första hand lämnas för publicering inom Systematisk Botanik i vid bemärkelse och för förarbeten för publikationer som föreningen vill stödja. Stipendium delas ut årligen
 • Lunds Botaniska Förenings Jubileumsfond
  Fonden stiftades den 26 mars 1898 för att hugfästa minnet av föreningens 40-åriga tillvaro. Stipendierna är avsedda för resor i botaniskt syfte, företrädesvis inom vårt land eller något av de nordiska länderna, eller för bearbetning av material från sådana resor. Stipendium delas ut årligen.
 • Svante Murbecks fond
  Fonden grundades genom en insamling vid professor Murbecks 75-årsdag den 20 oktober 1934 och donationer av professor Murbeck och hans maka. Stipendierna är avsedda för botanisk forskning oavsett ämnesområde. Stipendium delas ut årligen.
 • Fonden Gertrud Jönssons Minne
  Fonden tillkom 1945 efter en insamling för att hedra minnet av fil. mag. Gertrud Jönsson. Stipendium utdelas till yngre kvinnlig botanikstuderande vid Lunds Universitet. Nordvästra Skånes vegetation och flora har företräde. Stipendium delas ut vart tredje år.
 • Henning Weimarcks fond
  Fonden grundades genom insamling efter professor Weimarcks död den 12 juni 1980. Stipendierna avser floristiska eller taxonomiska undersökningar. Problem inom Skånes flora har företräde. Stipendium delas ut vart tredje år.
 • Skåneflorafonden
  Fonden inrättades den 18 september 1992 efter beslut av föreningsmöte. Startkapitalet 10.000 SEK togs ur Allmänna Kassan. Avkastningen skall användas för drift av Projekt Skånes Flora. Kapitalet skall kvarstå under projektets gång, varefter föreningsmötet beslutar om dess användning.
 • Flora Hellenica fonden
  Fonden inrättades den 19 februari 1988 efter beslut av föreningsmöte. Fonden skall stödja floraprojektet Flora Hellenica. Avkastningen utlyses som stipendier för användning inom projektet enligt styrelsebeslut. Grundplåten på 10.000 SEK donerades av professor Sven Snogerup.