Floraväktarna

Projekt Floraväktarna startade 1987. Det är ArtDatabanken vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala som har det övergripande ansvaret för projektet. Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som bevakar våra hotade kärlväxter genom återkommande besök på deras växtplats. Då noteras antalet exemplar av växten, förändringar, hot mot växtplatsen etc., allt med syfte att rädda våra allra sällsyntaste växtarter. En annan viktig uppgift är att öka och sprida kunskapen om våra rödlistade arter.

I Skåne startade floraväktarverksamheten 1988 då Lunds Botaniska Förening tog ansvar för denna verksamhet i landskapet. Alltsedan dess har verksamheten vuxit, inte minst genom alla rapporter om hotade växter som kommit fram genom våra florainventeringar. Enligt Rödlistade arter i Sverige finns runt 250 hotade kärlväxter i Skåne. Hotade arter är sådana som klassats som akut hotade (CR), starkt hotade (EN) eller sårbara (VU), vilket innebär att deras överlevnad i Sverige inte är säkrad. På Artdatabanken kan man läsa om fakta kring de rödlistade arterna.

Vill Du bli floraväktare och hjälpa till med att skydda och bevara en eller flera växtplatser? Det behövs en insats av många och det finns plats för både Dig med nyväckt intresse och för Dig med lång och gedigen erfarenhet. Det viktiga är ett genuint naturintresse. Det är inte svårt att vara floraväktare och alla är välkomna att hjälpa till!

Handledning för Floraväktarverksamheten kan du läsa mer om hur det är att vara floraväktare och under Rödlistade kärlväxter i Skåne, 2020-2025 kan du se vilka växter som ingår i projektet. Projekt Floraväktarna ger årligen ut ett antal ”Informationsblad om rödlistade kärlväxter”. Se vidare Svenska Botaniska Föreningens hemsida.
Om du är intresserad att bli floraväktare, för någon art eller något område, kontakta Charlotte Wigermo, mobil 0733–779080 eller e-post: info@lundsbotaniska.se
Floraväktarna har även en sida på Facebook: https://www.facebook.com/groups/173601796094416.