MILLORA

Projekt Miljö- och Floraövervakning

Genom inventeringen för Projekt Skånes Flora har vi fått ett ovärderligt material som kan användas till mycket mer än en atlas över våra kärlväxters utbredning. Som ett led i att utnyttja detta enormt rika material vi tillsammans samlat in under mer än ett decennium, genomförde Lunds Botaniska Förening Projekt Millora – Miljö och Floraövervakning i Skåne – under åren 2008-2014. Då återinventerades kärlväxtfloran i ca 200 slumpmässigt utvalda rutor med en metodik som i allt väsentligt överensstämde med den som tillämpades under Projekt Skånes Floras inventering 1989-2005.

I en värld fylld av allt snabbare förändringar kan vi genom en sådan ominventering göra statistiska beräkningar av floraförändringar och därigenom fortlöpande hålla koll på hur landskapets flora och miljö förändras. På så sätt blir projektet ett viktigt instrument för miljö- och floraövervakning.

Fältarbetet inom projektet avslutades 2015 och resultaten har publicerats i två artiklar:

  • Tyler, T., Herbertsson, L., Olsson, P.A., Fröberg, L., Olsson, K-A., Svensson, Å. & Olsson, O. 2018. Climate warming and land-use changes drive broad-scale floristic changes in Southern Sweden. Global Change Biology 24: 2607–2621. DOI: 10.1111/gcb.14031.
    – Artikeln kan nås på följande länk, men vill man läsa mer än abstrakt så måste man betala. Särtryck kan fås från 1:a författaren. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14031
  • Tyler, T., Andersson, S., Fröberg, L., Olsson, K-A., Svensson, Å. & Olsson, O. 2019. Recent changes in the frequency of plant species and vegetation types in Scania, S Sweden, compared to changes during the twentieth century. Biodiv. Cons. 29: 709–728. doi:10.1007/s10531-019-01906-5.
    – Artikeln nås på denna länk och är Open Access som alla kan läsa gratis: https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01906-5
  • Ett tredje manuskript är på väg.
ekenabben

Ekenabben i juni 2008. Paus under inventeringsarbete i Projekt Millora. Foto: Torgny Roosvall