Program

Program våren 2022

Program hösten 2021

Program våren 2021

Program hösten 2021

På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och de kan ändras eller ställas in med kort varsel. Den senaste informationen finns alltid på hemsidan (första sidan). Tills vidare har vi inga innemöten.

Föreningsmötena äger rum i Röda Rummet, Ekologihuset (Sölvegatan 37) i Lund. Huvudentren kommer att vara öppen från 18.40 till 19.15. Välkommen, även om du inte är medlem! Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadpris, också i Ekologihuset. OBS! Föranmälan krävs till eftersitsen, görs senast två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, måste du lämna återbud senast två dagar i förväg.

Föreningsmötena sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

Gamla program