Funktionärer

Redaktör Botaniska Notiser
Kjell-Arne Olsson
Evavägen 33, 296 32 Åhus
kjell-arne.olsson@swipnet.se

Teknisk redaktör Botaniska Notiser
Gerhard Kristensson

Sexmästare
Bengt och Anna Sandkull

Distributör
Kjell-Arne Olsson
Evavägen 33, 296 32 Åhus
kjell-arne.olsson@swipnet.se

Arkivarie
Patrik Frödén
Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 Lund
patrik.froden@biol.lu.se

Medlemsregistrator
Charlotte Wigermo
Fästningsgatan 19B, 291 34 Kristianstad
info@lundsbotaniska.se

Webmaster
Ulf Ryde

Revisorer
Nils Cronberg
Emil Åsegård

Revisorsuppleant
Gösta Regnell

Valberedning
Lotta Persmark
Helena Persson