Naturvård

Föreningen fungerar som remissinstans i naturvårdsärenden för såväl länstyrelsen som alla Skånes kommuner. Därtill tar föreningen titt som tätt egna initiativ för att uppmärksamma beslutsfattare på situationen för enskilda hotade arter eller växtlokaler. Här nedan finner du länkar till de skrivelser och remissyttranden som föreningen skickat på sistone.

Vi tar tacksamt emot tips och information som vi kan behöva i detta arbete. Har du kännedom om något specifikt hot mot någon art eller lokal, eller någon annan naturvårdsfråga i vilken du tycker att föreningen bör agera, så kontakta oss gärna!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008