Stefan Andersson

stefan02Stefan Andersson är professor i Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Bedriver genetisk och experimentell forskning inom ämnet evolutionär växtsystematik. Är speciellt intresserad av blommors evolution och pollinationsbiologi. Undervisar på kurser i botanik, floristik och bevarandebiologi. Som gammal Malmöpåg gillar han att exkurrera på ruderatmarker.