Växtvärldens uppkomst och utveckling

Lunds Botaniska förening har medverkat till utgivandet av boken

Växtvärldens uppkomst och utveckling
av
Lars-Olof Björn
Dimitri Shevela
Ingvar Kärnefelt

Den säljs på föreningens arrangemang för 200:- eller via Bokus och Adlibris.

Mer information

Tre forskare med olika specialinriktningar skildrar hur växternas förfäder för länge sedan uppstod genom att bakterier och andra enkla mikroskopiska varelser slog sig samman till en mer komplicerad organism. Från ett liv i vattnet tog föregångarna till dagens växter steget upp på land. De förändrade vår planet på många sätt, och gjorde det möjligt för oss djur och människor att leva här. Växterna på många av de spår som evolutionen ledde in på har för länge sedan dött ut. Andra utvecklingsspår, som under tidigare epoker dominerat växtlivet på vår planet har reducerats till något enda släkte eller en enda art. Ett urvecklingsspår har lett till den flora som nu helt dominerar jorden.

Boken ger exempel på några särskilt intressanta nutida växter, där du kan läsa om utdöende kottepalmer, varför det finns ”blåblodiga” träd på e söderhavsö, om Thimmamma marrimana som är världens till ytan största träd, varför vegetarianer bör undvika att äta fikon, var botaniska ”hotspots” finns i världen och mycket, mycket mer.

Boken avslutas med en blick mot framtiden och vårt eget ansvar för den.