Staffan Nilsson

staffan03Staffan Nilsson är vice sekreterare i föreningen sedan 2013. Till vardags studerar han biologi i Lund, som också är hans födelsestad.

Hans naturintresse började tidigt och kom till en början främst till uttryck i form av fågelskådning. Likväl fanns en önskan om att känna igen allt det där andra som dök upp under de många cykelfärderna på slätterna och i skogarna i sydvästra Skåne, vilket ledde till ökad kännedom om såväl växter som insekter.

Idag är Staffan ansvarig för Pepparholmsinventeringen och deltar i projektet Skånes mossor.