GDPR

Om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började en ny förordning gälla i Sverige och inom hela EU. Den kallas dataskyddsförordningen (DSF) eller general data protection regulation (GDPR). Syftet är att skydda den personliga integriteten och reglera behandlingen av personuppgifter. Den kräver bl.a. att föreningar informerar sina medlemmar hur de behandlar och skyddar medlemmarnas personuppgifter. Här får du information om hur Lunds Botaniska Förening (LBF) behandlar uppgifter om medlemmarna.

I LBFs medlemsregister finns följande information om medlemmarna:

  • namn
  • gatuadress
  • postnummer och postort
  • land
  • om medlemsavgiften är betald
  • telefonnummer (om man valt att uppge det)
  • e-postadress (om man valt att uppge den)
  • familjemedlemmar (om man valt familjemedlemskap; endast för och efternamn)

Uppgifterna finns lagrade både digitalt och på papper. Den används till för att kommunicera med medlemmarna, främst för att skicka ut program och Botaniska Notiser, samt för att bokföra dina betalningar.

Alla medlemmar kan avgiftsfritt begära att få ut de uppgifter som finns lagrade om dem själva i våra register. Genom att betala årsavgiften godkänner man att föreningen lagrar dessa uppgifter i medlemsregistret. Man kan inte vara medlem utan att vara med i registret med namn och adress (övriga uppgifter är frivilliga). Utträde ur föreningen sker genom begäran, dödsfall, att man inte betalt medlemsavgiften eller att man flyttat till okänd adress. Uppgifter om betalningar och fakturor sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.