Karin Svensson

Karins stora intresse för växter och botanik utövar hon både på fritiden och i yrkeslivet. Hon är landskapsarkitekt och verksam vid SLU i Alnarp där hon undervisar bl a i floristik, men också i identifikation och användning av trädgårdens prydnadsväxter. Karin har gjort ett stort antal resor till botaniskt intressanta områden runtom i världen bl.a. Kaukasus och Himalaya.