Åke Svensson

ake02

Åke Svensson är ordförande i styrelsen för Lunds Botaniska Förening sedan år 2007. Invaldes som styrelseledamot år 1996.

Åke har sedan slutet av sjuttiotalet varit engagerad och arbetat aktivt med floravårdsarbete. Han har under många år deltagit i kärlväxtinventering i såväl Skåne som i övriga landet samt varit delaktig i flera specialinventeringar. Åke har ett stort intresse för växtfotografering.

Åke arbetar som läkare och är verksam på Hudkliniken i Malmö.