Föreningen

Lunds Botaniska Förening (LBF) grundades redan 1858 och är landets äldsta botaniska förening. Föreningen vill vara en mötesplats och intresseorganisation för alla, såväl amatörer som proffs, som är intresserade av växter.

LBF:s syfte har allt sedan starten varit att tillvarata intresset för och främja studier av botanik, samt sprida kunskap om och verka för skydd av vår flora. Detta gör vi genom att arrangera möten, föredrag, utbildningsinsatser och exkursioner, publicera tidskrifter och böcker om växter, fungera som remissinstans för naturvårdmyndigheter och på andra sätt engagera oss i naturskyddsärenden, dela ut stipendier samt driva större och mindre projekt som syftar till att kartlägga vår flora och de förändringar och hot som finns mot den.

Som idéell förening är LBF helt beroende av sina medlemmar. Som medlem stöder du föreningens verksamhet och får i utbyte tillgång till våra aktiviteter samt tidskriften Botaniska Notiser. Vill du engagera dig i vår verksamhet eller våra olika projekt så finner du våra kontaktpersoner under rubriken Kontakt samt under respektive projekt. Vi tar även mycket gärna emot gåvor till stöd för vår verksamhet, såväl i form av pengar på pg 8 35 22-3 som i form av säljbara böcker med botaniskt innehåll (se vidare under Bokförsäljning).

Lunds Botaniska Förening samarbetar genom verksamhet och arrangemang med Lunds Universitets Botaniska Museum, den skånska svampföreningen Puggehatten, föreningen Mossornas Vänner, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Skåne, de botaniska föreningarna i våra grannlandskap Halland, Småland och Blekinge samt den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen.