Dora Bardfalvy

Dora

Dora Bardfalvy är kassör i styrelsen för Lunds Botaniska Förening sedan år 2023. 

Dora har studerat biologi och kemi Ungern och Sverige. Hon har ett genuint intresse för växter, båda vilda och odlade och har de senaste året börjat intressera sig för mossor också.

Dora arbetar som kemist på CR Competence i Lund.