Tidigare stipendiater

Föreningens styrelse beslutade 2024-03-15 att utdela 2024 års stipendier enligt följande:

 • 25 000:- ur Jubileumsfonden till Lars Fröberg och Mora Aronsson – Projekt: Kärlväxtinventering i Ångermanland (kostnader för hyra och bilresor)

 • 29 000:- ur Henning Weimarcks Fond till Eric Wahlsteen – Projekt: Sekvensering av kloroplastgener hos historisk naverlönn (kostnader för DNA-analyser)

 • 15 000:- ur Jubileumsfonden och 2 000:- ur Henning Weimarcks Fond till Jan Marynus Arie Klink – Projekt: Genetisk diversitet i brunkulla och vityxne (kostnader för hyra och bilresor)

 • 12 000:- ur Jubileumsfonden och 4 000:- från Henning Weimarcks Fond till Arne Thell – Projekt: Humlesugans reservlokaler och lavsvampar (kostnader för hyra och bilresor i Danmark)

 • 22 000:- ur Gertrud Jönssons fond och 33 000:- ur Henning Weimarcks fond till Sissi Lozada-Gobilard – Projekt: Biotiska och abiotiska faktorer bakom fingerborgsblommans färgvariation (kostnader för bilresor och fältutrustning)

 • 17 000:- ur Jubileumsfonden och 38 000:- frurån Svante Murbecks fond till Yedra Garcia Garcia – Projekt: Pollinatordriven selektion på orkidéblommor (kostnader för bilresor på Öland samt fältutrustning)

 

Föreningens styrelse beslutade 2023-03-24 att utdela 2023 års stipendier enligt följande:

 • 10 000:- ur Jubileumsfonden till Lars Fröberg – Projekt: Kärlväxtinventering i Ångermanland (kostnader för hyra och bilresor)
 • 54 000:- ur Jubileumsffonden och 36 000:- ur Svante Murbecks fond till Mikael Hedrén m.fl. – Projekt: Juncus anceps, i Sverige: naturvårdsbiologi och systematik

 

Föreningens styrelse beslutade 2022-03-25 att utdela 2022 års stipendier enligt följande:

 • 18 000:- ur Murbecks fond och 18 000:- ur Jubileumsfonden till Eric Wahlsteen – Projekt: Diversity in time and space – a study of field maple over 200 years (kostnader för resor och analyser)
 • 10 000:- ur Jubileumsfonden till Arne Thell – Projekt: Odling av skottskogens arter (kostnader för resor och fältarbete)
 • 17 000:- ur Jubileumsfonden till Karin Svensson – Projekt: Studieresa till Georgiska Kaukasus (kostnader för resor och fältarbete)
 • 16 000:- ur Jubileumsfonden till Fia Bengtsson – Projekt: Plant mitigating climate change – effects of soil temperature on litter quality (kostnader för resor och fältarbete)
 • 17 000:- ur Murbecks fond och 1 000:- ur Jubileumsfonden till Stefan L Andersson – Projekt: Pollenanalyser med spektralanalys (kostnader för resor och analyser)

 

Föreningens styrelse beslutade 2021-03-19 att utdela 2021 års stipendier enligt följande:

 • 25 000:- ur Jubileumsfonden och 8 000:- från Murbecks fond till Eric Wahlsteen – Projekt: Whole species range population genetics in Acer campestre (kostnader för DNA-analyser)
 • 6 000:- ur Weimarcks fond till Arne Thell – Projekt: Bevarandeprojektet Eslövs ansvarsarter (kostnader för material och resor)
 • 4 000:- ur Gertrud Jönssons minne, 6 000:- från Murbecks fond och 7 000:- från Weimarcks fond till Yasmine Karlsmo Kindlund – Projekt: Changes in the plant community and inferred environmental drivers at three spatial scales in Skåne 1960–2021

 

Föreningens styrelse beslutade 2020-03-27 att utdela 2020 års stipendier enligt följande:

 • 29 000:- ur Murbecksfonden och 4 800:- från Jubileumsfonden till Eric Wahlsteen – Projekt: Populationsgenetik hos sydvästskånsk naverlönn.
 • 11 000:- ur Jubileumsfonden till Simon Jacobsen Ellerstad – Projekt: Invandringshistoria och differentiering inom Nigritella miniata och Arabis alpina.
 • 9 000:- ur Jubileumsfonden till Cassandra Karlsson – Projekt: Taxonomin inom Veronica longifolia-komplexet.
 • 15 000:- ur Jubileumsfonden till Hanna Thosteman – Projekt: Genetisk differentiering i blomdofter och blommorfologi inom Arabis alpina.
 • 12 200:- ur Jubileumsfonden till Kent Kainulainen – Projekt: Botanisk forskningsresa till Tsaratananabergen i Madagaskar för insamling av belägg och frön till odlingar i Göteborgs botaniska trädgård.

 

Föreningens styrelse beslutade 2019-03-29 att utdela 2019 års stipendier enligt följande:

 • 15 000 kr ur Murbecksfonden till Susann Nilsson – Project: Produktion av monografi över släktet Pulsatilla
 • 12 786 kr ur Jubileumsfonden till Arne Thell – Projekt: Odling och utplantering av fyra horade växtarter i Eslövs kommun
 • 33 500 kr ur Jubileumsfonden till Ulf Ryde – Projekt: Genetiska studier av björnbär

 

Föreningens styrelse beslutade 2018-04-20 att utdela 2018 års stipendier enligt följande:

 • 7 000 kr ur Gertrud Jönssons minnesfond, 12 000 kr ur Svante Murbecks fond och 10 000 kr ur Jubileumsfonden (totalt 29 000 kr) till Groa Valgerdur Ingimundardottir – Project: Bryophytes in Surtsey, Iceland – looking to the future
 • 12 100 kr ur Henning Weimarcks fond till Arne Thell – Projekt: Odling, utplantering och jämförande odling av humlesuga Betonica officinalis
 • 11 000 kr ur Svante Murbecks fond till Mikael Hedrén – Projekt: Geografisk genetisk variation inom Nigritella miniata, en apomiktisk orkidé med utbredning i Östalperna och Karpaterna
 • 8 800 kr ur Henning Weimarcks fond till Aron Edman – Projekt: Lavfloran på Ölands väderkvarnar
 • 25 000 kr ur Jubileumsfonden till Eric Wahlsteen – Projekt:Resekostnader för insamling av bl a Sorbus och Begoniai nordöstra Indien
 • 5 000 kr ur Jubileumsfonden till Eva Waldemarson – Projekt: Långsiktig succession på Laitauredeltat i Lappland

 

Föreningens styrelse beslutade 2017-05-08 att utdela 2017 års stipendier enligt följande:

 • 46 426 kr ur Jubileumsfonden till Eva Waldemarson – Projekt: Långsiktig succession på Laitaure-deltat i Lappland
 • 6 000 kr ur Murbecksfonden och 2 844 kr ur Jubileumsfonden (totalt 8 844 kr) till Per-Erik Persson – Projekt: Resekostnader för insamling av växtmaterial på Brittiska öarna till projektet ”Humlesugans naturliga utbredning i Nordeuropa”.
 • 20 730 kr ur Murbecksfonden till Raphael Gollnisch – Projekt: Resekostnader mm för insamling av Gonyostemum semen (algprover) i Sverige, Danmark och Baltikum till projektet ”Single-cell genomics of an invasive harmful alga.”

 

Föreningens styrelse beslutade 2016-03-11 att utdela 2016 års stipendier enligt följande:

 • 18 100 kr ur Jubileumsfonden och 10 000 kr ur Svante Murbecks fond (totalt 28 100 kr) till Eva Waldemarson – projekt: Långsiktig succession på Laitauredeltat i Lappland
 • 8 000 kr ur Svante Murbecks fond till Jan Thomas Johansson – projekt: Historik över Florasällskapet 1972-2015
 • 4 000 kr ur Svante Murbecks fond till Staffan Nilsson – projekt: Inventering av Pepparholms flora 2016-2020
 • 9 500 kr ur Jubileumsfonden till Simon Hannus – projekt: Träds torktoleransstrategier och vägen till ett anpassat material

 

Föreningens styrelse beslutade 2015-05-08 att utdela 2015 års stipendier enligt följande:

 • 17 000 kr ur Jubileumsfonden och 14 000 kr ur Svante Murbecks fond (totalt 31 000 kr) till Eva Waldemarson – Projekt: Långsiktig succession på Laitaure-deltat i Lappland
 • 20 000 kr ur Jubileumsfonden till Hanna Nomoto – Projekt: Jämförande studier av pollenfenologi i Japan och Sverige
 • 14 000 kr ur Henning Weimarcks fond till Torbjörn Tyler – Projekt: Preliminär flora över Sveriges hökfibblor
 • 7000 kr ur Svante Murbecks fond och 7000 kr ur Gertruds Jönssons minnesfond (totalt 14 000 kr) till Sofie Olofsson – Projekt: Exkursion till Australien (inom ramen för bokprojekt om tropiska virkesträd)
 • 7 000 kr ur Henning Weimarcks fond till Charlotte Wigermo – Projekt: Inventering av sanddådra i Skåne

 

Föreningens styrelse beslutade 2014-05-09 att utdela 2014 års stipendier enligt följande:

 • 10 000 kr ur Svante Murbecks fond till Eva Waldemarson – Projekt: Långsiktig succession på Laitauredeltat i Lappland
 • 5 000 kr ur Svante Murbecks fond till Rune Svensson – Projekt: Inventering av ormbunkar inom släktet Asplenium i Skåne
 • 2 000 kr ur Svante Murbecks fond till Staffan Nilsson, Minou Moon, Sofia Franzén och Olof Åström – Projekt: Deltagande i inventering av Skånes mossor
 • 11 000 kr ur Jubileumsfonden till Jonatan Leo – Projekt: Sorbus intermedia och S. hybrida – ursprung och genetisk variation
 • 11 000 kr ur Jubileumsfonden till Ulf Ryde, Tore Mattsson och Tomas Burén – Projekt: Genetiska släktskapsstudier av björnbär i Sverige
 • 8 000 kr ur Jubileumsfonden till Patrik Frödén – Projekt: Släkt- och artsystematik i lavfamiljen Teloschistaceae

 

Föreningens styrelse beslutade 2013-04-03 att utdela 2013 års stipendier enligt följande:

 • 36 200 kr ur Jubileumsfonden till Eva Waldemarson – Projekt: Långsiktig succession på Laitauredeltat i Lappland
 • 20 000 kr ur Svante Murbecks fond till Johan Rydlöv – Projekt: Studier av levermossor i hotad snölegevegetation

 

Föreningens styrelse beslutade 2012-04-25 att utdela 2012 års stipendier enligt följande:

 • 12 000 kr ur Jubileumsfonden och 8 500 kr ur Henning Weimarcks fond (totalt 20 500 kr) till Joel Levin (student, Lunds Universitet) för resekostnader förknippade med morfologiska och molekylära studier av avarönn Sorbus meinichii på Gotland i syfte att utröna huruvida arten uppkommit en eller flera gånger.
 • 10 000 kr ur Henning Weimarcks fond till Charlotte Wigermo (koordinator för Floraväktarna i Skåne) för datorutrusting för hantering av uppgifter inom Floraväktarverksamheten.
 • 9 000 kr ur Jubileumsfonden och 12 000 kr ur Svante Murbecks ford (totalt 21 000 kr) till Eva Waldemarson (universitetslektor, Biologiska inst., Lunds Universitet) för arbetsmaterial, resekostnader och uppehälle förknippade med upprepning av på 1970-talet genomförd vegetationsanalys (kärlväxter och mossor) i fasta provytor i Laitauredeltat i Sarek i syfte att studera långsiktig succession.
 • 10 000 kr ur Gertrud Jönssons minnesfond till Gra Ingemundardttir (student, Lunds Universitet) för arbetsmaterial, resekostnader och uppehälle förknippade med en upprepning av Olav Gjærevolls studier (1940-tal) av mossvegetation i snölegor i Oviksfjällen, med särskild hänsyn till förändringar osakade av klimatförändringar.
 • 12 500 kr ur Henning Weimarcks fond till Ulf Ryde (professor, Kemiska inst., Lunds Universitet), Tomas Burén och Tore Mattson för analyskostnader förknippade med molekylärgenetiska studier av ett flertal kritiska arter av krypbjörnbär Rubus sect. Corylifolii i Sverige, särskilt sådana som misstänks vara heterogena utklyvningsprodukter eller primärhybrider med blåhallon R. caesius och hallon R. idaeus.

 

Föreningens styrelse beslutade 2011-04-29 att utdela 2011 års stipendier enligt följande:

 • 12 000 kr ur Svante Murbecks fond till Simone Schopper (doktorand, Lunds universitet) för deltagande i konferens om cellsignalering i USA.
 • 21 000 kr ur Lunds Botaniska Förenings Jubileumsfond till Johan Rydlöv (student, Lund) för studier av genetisk differentiering mellan samboradula Radula complanata ssp. complanata och bäckradula R. complanata ssp. lindenbergiana.

 

Föreningens styrelse beslutade 2010-04-16 att utdela 2010 års stipendier enligt följande:

 • 4 190 kr ur Svante Murbecks fond till Emil Åsegård (student, Stehag) för ”Mikroskop och stereolupp för användning vid inventeringsarbete inom projekt Skånes Mossor”.
 • 6 000 kr ur Jubileumsfonden till Mikael Hedrén (Universitetslektor i Biologi, Lunds Univ.) för ”Systematisk position och genetisk variation inom Dactylorhiza foliosa, en endemisk orkidé besläktad med Jungfru Marie nycklar på Madeira”. (Stipendiet avser resekostnader förknippade med insamlingsresa till Madeira.)
 • 2 428 kr ur Jubileumsfonden till Mikael Larsson (Doktorand i Arkeologi, Lunds Univ.) för ”Agrara och ekologiska perspektiv på Uppåkras uppgång och fall”. (Stipendiet avser resekostnader i samband med studieresa till Stockholm.)
 • 7 572 kr ur Jubileumsfonden och 5 810 kr ur Svante Murbecks fond (totalt 13 382 kr) till en forskargrupp bestående av Ulf Ryde (professor i kemi, Lunds Univ.), Tomas Burén (fil. mag. i biologi, Kalmar) och Tore Mattsson (fil. kand. i biologi, Henån) för ”Genetiska studier av krypbjörnbär i Sverige”. (Stipendiet avser kostnader förknippade med analyser med flödescytometri (indirekt kromosomräkning) och RAPD-markörer hos hallonbjörnbär Rubus pruinosus (och snarlika arter) för att utröna huruvida denna är en god art eller en heterogen samling hybrider mellan olika krypbjörnbär och hallon.)