Ulf Ryde

Ulf RydeUlf Ryde invaldes som styrelse ledamot i Lunds Botaniska Förening 2017 och är hemsideansvarig.

Ulf har varit involverad i florainventeringarna i Halland och Skåne.
Sedan sent 1990-tal har han haft ett specialintresse för krypbjörnbär och har publicerat flera artiklar i ämnet. Han har även en hemsida om krypbjörnbär i Sverige.
Han har tidigare varit styrelseledamot i Helsingborgs Botaniska Förening och Puggehatten.

Ulf är professor i teoretisk kemi vid Lunds Universitet.