Publikationer

LBF har återupptagit utgivningen av tidskriften Botaniska Notiser!

LBF säljer också publikationer i vilka föreningen på olika sätt har medverkat samt ordnar återkommande auktioner på äldre botanisk litteratur som skänkts till föreningen.

Mer information om dessa aktiviteter hittar du under respektive flik.