Linda Birkedal

linda02Linda Birkedal är till vardags miljöstrateg på Lunds kommun. Tidigare har hon arbetat som naturguide bland annat i Italien och på Stenshuvud Nationalpark.

Tillsammans med två kompisar i Fältbiologerna inventerade hon sin första Skånes Flora-ruta under gymnasietiden. Sedan dess har mycket engagemang lagts ner på naturvård och exkursioner i Naturskyddsföreningen, där hon nu sitter i riksstyrelsen. Linda tycker att projekt Skånes mossor är mycket inspirerande, och lär sig raskt mer om bryologi.